Find en kæreste Guldborgsund

Find en kæreste Guldborgsund
Rated 3.88/5 based on 678 customer reviews

Alle former for afhængighed kan have glæde af at deltage - der er altså åbent for alle. - i Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdpladsen 1A, Nykøbing F ANGSTFORENINGEN Angstforeningen tilbyder at deltage i en selvhjælpsgruppe.

Gruppen yder ikke terapi, men er alene en mulighed for at tale med ligesindede om livet med angst.

Yderligere oplysninger fås i Huset i Dronningensgade Niklas Petersen Telefon: 51 31 62 34Mail: [email protected] AF KRIGEN Har du som udsendt eller på anden vis oplevet krigen på tæt hold?

find en kæreste Guldborgsund-88find en kæreste Guldborgsund-84find en kæreste Guldborgsund-35

Der kan være besøg udefra, af en præst eller en bedemand.

At børnene/de unge kan dele deres oplevelser med hinanden og samtidig mærke anerkendelse for deres tanker og følelser, er bl.a. Det er fire voksne, kompetente frivillige, som har gruppen.

En selvhjælpsgruppe er en gruppe mennesker, som mødes om de samme problemstillinger, der giver hinanden mulighed for at fortælle, dele og modtage opmærksomhed for en periode.

Vi har alle brug for at spejle os i hinanden for at finde ud af, hvem vi er, og vi har brug for at spejle os i et andet menneske som vi ligner på en eller anden måde.

Du skal ikke kunne noget bestemt ud over at have lyst til at være den, der holder lidt i trådene.

TRIN-GRUPPEN RECOVERYFor misbrugere eller addicts Vi er medlemmer fra forskellige 12-trinsfællseskaber, som mødes for at arbejde med det skriftlige trinarbejde.

Vil du gerne høre mere, kan du kontakte Feltpræst John Andersen Telefon: 21 73 88 21Mail: [email protected] KRÆNKET Har du været udsat for incest, voldtægt, chikane eller er du måske pårørende? Katja er tovholder på en selvhjælpsgruppe for seksuelt krænkede. Jane, der er terapeut, deltager med støttende funktion. For yderligere inofrmation om deltagelse i gruppen, kontakt Jane Topp Olsen Telefon: 24 66 59 99Mail: [email protected] BØRN/UNGE FRA 6 ÅR Sorggruppe for børn/unge, der har mistet en nærtstående.

Du kan være med i gruppen og vi starter løbende nye grupper op med ca. Her mødes børn/unge fra alderen 6 år for fælles aktiviteter og samvær med ligestillede.

Gruppen mødes for samtale og fælles kulturelle og kreative aktiviteter.

Udover at mødes en gang om ugen til samtale og fælles indblik har gruppen for psykisk sårbare kvinder et ønske om at sætte fokus på sund mad/sund krop - således, at der arrangeres fælles madlavning med kostvejleder, sunde opskrifter osv.

Når et barn rammes af tab, oplever det ofte ganske svære tanker og følelser, som det kan være vanskeligt at sætte ord på.