Dansk date Aabenraa

Dansk date Aabenraa
Rated 3.99/5 based on 661 customer reviews

Aabenraa hørte efter arvedelingen i 1560 og indtil arvehyldningen i 1721 under Gottorp-hertugerne.

Byen havde sin storhedstid fra 1750'erne og indtil 1864, hvor byens skibsfart var i stor vækst med handel på Middelhavet, i Kina, Sydamerika og Australien.

dansk date Aabenraa-60dansk date Aabenraa-31dansk date Aabenraa-34

Byens fire til seks skibsværfter var berømte for deres skibe.Mest berømt blev klipperen Cimber, der på 111 døgn i 1857 sejlede fra Liverpool til San Francisco.Retskrivningsreglerne anbefaler Åbenrå, men sideformen Aabenraa er nu også tilladt (i Retskrivningsordbogen står den i parentes).I den officielle stednavneliste står der også Åbenrå, men med en note om at "den lokale kommune ønsker å, Å skrevet som aa, Aa".Byen fik en navigationsskole og i 1901 en smalsporet jernbaneforbindelse til Rødekro.

Aabenraa var gennem perioden Nordslesvigs centrum for de nationale spændinger mellem dansk og tysk. Hanssen i november 1918 sønderjydernes ret til national selvbestemmelse.Søfolkene hjembragte særprægede skikke og rigdom fra specielt Østen.Aabenraa havde det danske monarkis største handelsflåde efter København og Flensborg.I 1900 købte Sprogforeningen Schweizerhalle ved Haderslevvej og gjorde den til et dansk forsamlingshus under navnet Folkehjem. Ved folkeafstemningen i 1920 stemte 55% for et tilhørsforhold til Tyskland, men da det var slutresultatet for hele zonen, der var gældende, kom Aabenraa som det øvrige Sønderjylland tilbage til Danmark.Aabenraa var i mellemkrigsårene centrum for det tyske mindretal i Nordslesvig.Der er i dag en mangeartet industri lige fra Marcussens Orgelbyggeri til Callesens Maskinfabrik.